Jl.Soekarno – Hatta No.57 Labuh Baru Timur Kec.Tampan Pekanbaru