• Untuk sewa jangka pendek: minimal 1 hari
  • Untuk sewa jangka panjang: minimal 1 bulan